Download

Sau khi tải về, giải nén, vào thư mục chạy Autoupdate.exe rồi bấm Đăng Nhập, hoặc vào bằng file so2game nếu Autoupdate không chạy.

Tải file exe


Nếu dùng trình duyệt Microsoft Edge, thì tải file zip.

Tải file zip